Εκτίμηση Βιωσιμότητας - Έργο FORTE

Εκτίμηση Βιωσιμότητας - Έργο FORTE

 

Στο πλαίσιο του έργου FORTE «Καλλιέργεια κλωστικών βιομηχανικών φυτών για την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και για την παραγωγή πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης για βιομηχανικές χρήσεις», ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μελέτη με αντικείμενο "Περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον αγρό (καλλιέργεια λιναριού, κενάφ και κλωστικής κάνναβης) έως το τελικό προϊόν (μοριοσανίδες και μονωτικά πάνελ)".

Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα τελικά παραδοτέα:

D4.2. Hotspot analysis of the life cycle of each crop, using the Life Cycle Assessment methodology
D4.3. Development of alternative scenarios and proposal of optimal solutions for the future
D4.4. Development of social indices and corresponding indicators for a Social Life Cycle Assessment