Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών (Οικιακά – Αγροτεμάχια – Επιχειρήσεις / Νet metering)

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση λοιπών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά Πάρκα, Υδροηλεκτρικά, Γεωθερμία, Αξιοποίηση Βιομάζας, Μονάδες Βιοαερίου)

  • Project Management για την επένδυση και ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.