Πράσινες Τεχνολογίες Αιχμής

  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

  • Αξιοποίηση καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών/προϊόντων

  • Συμβουλευτική σε πράσινες startups

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις σε blockchain assets (βιωσιμότητας & ανάλυσης κινδύνου)