Προφίλ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η "EcoVibes - Σύμβουλοι Περιβάλλοντος" αποτελεί μια δυναμική εταιρεία με έδρα την Έδεσσα. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 από τον Αντώνιο Βάλτση και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο διεπιστημονικό τομέα του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια αντικείμενα της επιχείρησης αφορούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες γραφείου μελετών και συμβουλευτικής υψηλού επιπέδου σχετικές με την διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων, εφαρμογών πράσινων τεχνολογιών και πιστοποιήσεων καθώς και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα περιβαλλοντικά έργα σήμερα, λόγω της σύνθετης φύσης τους, απαιτούν συνεργατική και σφαιρική αντιμετώπιση. Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας αποτελούν επιστήμονες – επαγγελματίες – εταιρικά σχήματα οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των περιβαλλοντικών εφαρμογών: Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Νομικοί, Μηχανικοί και Προγραμματιστές.

Η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο “Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 – 66 ετών” που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, η επιχείρηση ελέγχθηκε με επιτυχία σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ. 304/23.01.2020 απόφαση υπαγωγής.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Linkedin

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σύντομα Βιογραφικά

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΛΤΣΗΣ

Ο Αντώνιος Βάλτσης είναι Περιβαλλοντολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (νυν Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών (Ν. 4610/2019)) και κάτοχος Integrated Master της ιδίας Σχολής.

Έχει εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (Α.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Μ.Κ.Ο.) και διαθέτει 10ετή και πλέον εμπειρία στην έρευνα, σύνταξη μελετών και εφαρμογή της διαχείρισης και συμβουλευτικής περιβάλλοντος. Παρακολουθεί διαρκώς νέα σεμινάρια επικαιροποίησης του αντικειμένου και των τρεχουσών αλλαγών και ειδικεύεται στην Aνάλυση Βιωσιμότητας και την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση & Καινοτομία. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου (Ν. 3316/2005) της κατηγορίας 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες (Αρ. Μητρώου 27322).

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Ο Αλέξανδρος Λιάπης είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός από το ίδιο ίδρυμα, στον τομέα του περιβαλλοντικού προφίλ (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής) δομικών υλικών. Είναι επίσης κάτοχος MSc από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων». Έχει μελετήσει τη συμβατότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (υποδομές, καλλιέργειες) με το φυσικό περιβάλλον, με τη βοήθεια τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης.

Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται ως επαγγελματίας μηχανικός και συνεργάζεται ως σύμβουλος με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον τομέα των εφαρμογών νέων και παραδοσιακών δομικών υλικών και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ

Ο Θεοχάρης Καρτσώλης είναι Σύμβουλος Περιβάλλοντος με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Ιntegrated MSc της ίδιας Σχολής.

Διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εργασιακή εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης σε διάφορες εταιρείες, οργανισμούς και φορείς. Έχει λειτουργήσει περιβαλλοντικές υποδομές όπως ΧΥΤΑ και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Συμμετέχει σε έργα που περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την παραγωγή βιολιπασμάτων και την περιβαλλοντική μηχανική λογισμικού.

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ

Ο Αντώνης Μπούρδαλας είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών “Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων” και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ειδίκευση στην Χωρική Ανάλυση.

Διαθέτει εμπειρία στην Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Κυπαρισσιακός Κόλπος, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Στροφυλιάς και Κοτυχίου). Έχει εργαστεί σε διαφορετικούς οργανισμούς, όπως Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις Δήμων, Φορείς Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Το βασικό του ενδιαφέρον είναι η Διατήρηση της Βιοποικιλότητας χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και η Τηλεπισκόπηση.