Συμμετοχή στο Project VERGE

Συμμετοχή στο Project VERGE

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την συμμετοχή μας στο VERGE Project, ένα έργο HORIZON EUROPE, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο VERGE στοχεύει να αποτελέσει μια ριζική καινοτομία στην βιώσιμη παραγωγή αμμωνίας, δίνοντας έμφαση στη συμβολή για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://verge.hi.is/

EcoVibes Team