Περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων για την ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.

Περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων για την ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.

 

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντoς για την εταιρία επίπλων ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε. (Ιανουάριος 2021 - Φεβρουάριος 2021).

Την πιστοποίηση EPD από τον διεθνή οργανισμό International EPD® System έλαβαν τα προϊόντα : μεταλλικές βιβλιοθήκες και μεταλλικές συρταριέρες με κωδικούς εγγραφής S-P-02949 και S-P-02671 αντίστοιχα.