Νέα συνεργασία με την Unibio

Νέα συνεργασία με την Unibio


Η αντιμετώπιση των επειγουσών προκλήσεων ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία, και γιαυτό, είμαστε περήφανοι που ενώνουμε τις προσπάθειές μας με την Unibio. Μια βιομηχανική εταιρεία βιοτεχνολογίας, με σκοπό την παροχή βιώσιμων καινοτόμων εφαρμογών για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού μας. Ήδη, εργαζόμαστε εντατικά σε αρκετές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και είμαστε ενθουσιασμένοι και για τα μελλοντικά projects.

Η ομάδα της EcoVibes