Μοντέλο Υπολογισμού Εκπομπών CO2

Μοντέλο Υπολογισμού Εκπομπών CO2

 

Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία Μοντέλου υπολογισμού των εκπομπών CO2, για την μέτρηση του συνολικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου του προϊόντος Uniprotein® της εταιρίας Unibio.

Το μοντέλο - εργαλείο προσφέρει επίσης ευελιξία στην εφαρμογή διαφορετικών παρόντων και μελλοντικών σεναρίων, αλλάζοντας κάθε φορά τις απαραίτητες παραμέτρους.