Μελέτη LCA και EPD για την ΤΙΤΑΝ Α.Ε./Λατομείο Ξηρορέματος

Μελέτη LCA και EPD για την ΤΙΤΑΝ Α.Ε./Λατομείο Ξηρορέματος

 

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντoς (EPD) για την εταιρία ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Την πιστοποίηση EPD από τον διεθνή οργανισμό International EPD® System έλαβαν τα προϊόντα : ασβεστολιθικά αδρανή (11 τύποι προϊόντων) λατομείου Ξηρορέματος Αττικής με κωδικό εγγραφής S-P-07014.

Το EPD πιστοποιητικό δημοσιεύτηκε στο ακόλουθο link:

Limestone Aggregates – Xirorema Quarry