Μελέτη CFP για την ΔΡΟΜΕΑΣ (σταθμός εργασίας Alma)

Μελέτη CFP για την ΔΡΟΜΕΑΣ (σταθμός εργασίας Alma)

 

Η μελέτη περιελάμβανε Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και Αναφορά Αποτυπώματος Άνθρακα Προϊόντος (CFP) για το προϊόν "ALMA-K 800X1800 SOLO" της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067:2018. H μελέτη LCA και η αναφορά CFP επαληθεύτηκαν με επιτυχία από την SGS Spain (Greenhouse Gas Verification Statement).