Μελέτη CFP για 3 προϊόντα της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

Μελέτη CFP για 3 προϊόντα της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

 

Η μελέτη περιελάμβανε Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και Αναφορά Αποτυπώματος Άνθρακα Προϊόντος (CFP) για 3 προϊόντα της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067:2018. H μελέτη LCA και η αναφορά CFP επαληθεύτηκαν με επιτυχία από την SGS Spain.