Ημερίδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ημερίδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

 

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μεγάλα βήματα και τομές όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, προκειμένου να «πιάσει» τους Στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Στις 18/2/2020, στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη, εργαστήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση με στελέχη και εμπειρογνώμονες γερμανικών εταιριών που εξειδικεύονται στο τομέα, ώστε να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε καινοτόμες λύσεις αποδοτικής και "έξυπνης" διαχείρισης.