Διαχείριση ΜΕΥΑ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Διαχείριση ΜΕΥΑ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

 

Έλεγχος Λειτουργίας και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της ΜΕΥΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ. Παραγωγικοί Περίοδοι:

α) Ιούνιος 2020 - Οκτώβριος 2020 β) Ιούλιος 2021 - Σεπτέμβριος 2021