3 "Πράσινα" Προγράμματα Επιδοτήσεων

3 "Πράσινα" Προγράμματα Επιδοτήσεων

 

Την περίοδο που διανύουμε, τρέχουν οι αιτήσεις για δύο περιβαλλοντικά προγράμματα επιδοτήσεων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και ένα αναμένεται να ανακοινωθεί. Πιο συγκεκριμένα (αναλυτικές πληροφορίες στα links που ακολουθούν) :

1) ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ https://kinoumeilektrika.gov.gr/

2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ https://bit.ly/302OAl0

3) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ https://bit.ly/3kHU3Wo

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια επεξεργασίας του φακέλου σας (σύνταξη, μελέτη, εκπόνηση, κατάθεση). 

Τηλ. επικοινωνίας 23810-23351, 6976572673  email info@ecovibes.gr