ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες και συμβουλευτική υψηλού επιπέδου στον ευρύτερο διεπιστημονικό τομέα του περιβάλλοντος

rounded-square

Σύνταξη φακέλου για ΕΣΠΑ, Horizon, Leader, Interreg

target

Επιπτώσεων, Οικολογικές, Ειδικές, Ηχορύπανσης, Οικοτουριστικές

lighting-bolt

Φωτοβολταϊκά, Αιολικά Πάρκα, Υδροηλεκτρικά, Γεωθερμία, Βιομάζα

icons

GIS, Πράσινες Startup, Αξιοποίηση Καινοτομιών, Blockchain Assets

EcoVibes - Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

Συνεργατική και σφαιρική προσέγγιση περιβαλλοντικών έργων

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Διαχείριση φυσικών πόρων & αποβλήτων, εφαρμογές πράσινων τεχνολογιών & τοπικής ανάπτυξης.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διαβάστε σχετικά νέα με τον τομέα περιβαλλοντικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων