Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Τουριστικού Ακινήτου στη Ρόδο