Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Τουριστικού Ακινήτου στη Ρόδο

Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Τουριστικού Ακινήτου στη Ρόδο

Σύνταξη Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου τουριστικού ακινήτου στη Ρόδο για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16